Haber Detay
Kültür Sanat Haberi 29.3.2016 00:35:50

Kitap, cehaletin panzehirdir

Kitap, cehaletin panzehridir

52´nci Kütüphane Haftası dolayısıyla tören düzenlendi. Lise öğrencilerinin gösteriyle başlayan törende, kütüphaneden kitap ödünç alarak en çok kitap okuyan öğrenciler de ödüllendirildi.

KÜRESEL ANLAYIŞ YILI

Törenin açılış konuşmasını yapan Kütüphane Müdürü Zeliha Atay, “Unesco´nun 2016 yılını "Küresel Anlayış Yılı" ilan etmesi sebebiyle 52. Kütüphane Haftası, "Küresel Anlayış ve Kütüphaneler" teması ile 28 Mart-2 Nisan tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır” dedi.

BÜTÜNLEŞME SÜRECİDİR

Atay konuşmasında “Küreselleşme fikir ve düşüncelerin, ekonomik yaklaşımların değiş tokuşundan oluşan uluslararası düzeyde bir bütünleşme sürecidir. İçinde yaşadığımız toplum, kültürel olarak her geçen gün çeşitlenmektedir. Uluslararası göçler gittikçe artmakta ve çok sayıda kişi birleşik kimlikler kazanmaktadır. Küreselleşme; göç artışları, hızlı iletişim, gelişen teknoloji, ulaşım kolaylığı gibi etkenlerle birlikte birçok ülkenin nüfusunda kültürel çeşitliliği arttırmıştır.” Dedi.

FARKLI GRUPLAR VE TOPLULUKLAR

Atay konuşmasında şu ifadelere yerdi verdi “Bu artış, farklı kültürlere sahip kişiler ve toplumlar arasında sağlıklı iletişimin kurulması, bilgi aktarımının sağlanması, kültürel varlıkların korunması ve aktarılması gibi konuları beraberinde getirmiştir. Kültür, bir gruba ya da topluluğa ait farklı düşünsel, maddesel, duygusal özellikleri temsil etmekte aynı zamanda sanat, edebiyat, yaşam tarzı, değerler sistemi, gelenek ve inançları içermektedir". Küreselleşmenin etkisiyle farklı kültürlerin birbiri ile harmanlanması sonucu oluşan bu üst kültür, insanlığın ortak mirasıdır.”

SAYGI, HOŞGÖRÜ VE İLETİŞİM

“Küreselleme ve beraberinde getirdiği bu etkileşim süreci, insanlar arasında değişimin, yeniliğin, yaratıcılığın ve uyumun kaynağıdır. Dünya çapında barışı ve kalkınmayı sağlamanın yolu, karşılıklı anlayış ortamında saygı, hoşgörü, iletişim ve işbirliğinden geçer. UNESCO, 2016 yılını “Uluslararası Küresel Anlayış Yılı" ilan etmiştir. Bakanlığımızca seçilen "Küresel Anlayış" teması da bu konunun önemine dikkat çekmektedir.”

EN ÇOK OKUYANLARA ÖDÜL

“İnce motor ve kavram bilgilerini, sözel düşünme ve bilimsel bilgilerini artırırlar. Bu sebepten çocuk okuyucularımız için "Her Perşembe Bir Etkinlik" Projesini geliştirdik. Bu etkinlik kapsamında atık materyallerden çeşitli objeler yapıyoruz. Böylelikle çocukların el becerilerini geliştirirken bir yandan da "atık malzeme yoktur" düşüncesini yerleştirmeye çalışıyoruz. Bu proje sayesinde çocuklar hem eğleniyor hem de kendilerini geliştiriyorlar.”

- Haber-Pusula Gazetesi
Yorumlar